شرکت مدل سازان نرم افزار (مسنا)

نگاهی نو، راهی نو، آینده ای پیش رو

شرکت مدل سازان نرم افزار (مسنا)

نگاهی نو، راهی نو، آینده ای پیش رو

شرکت مدل سازان نرم افزار  (مسنا)

شرکت مدل سازان نرم افزار
ارائه راه حلهای پردازش ابری
ارائه راه حلهای مبتنی بر تبلت و گوشی های هوشمند
تولید نرم افزار های تحت وب
طراحی و تولید سرویسهای نرم افزاری (SAAS)
----
از سایت شرکت بازدید کنید www.masna-soft.ir

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روشهای قیمت گذاری» ثبت شده است

انواع مکانیزم های قیمت گذاری در ارائه ی خدمات رایانش ابری

نوع قیمت گذاری

مکانیزم قیمت گذاری

توضیحات

قیمت گذاری ثابت

پرداخت براساس استفاده

مشتری درقبال زمان ومقدار استفاده از یک سرویس مشخص هزینه پرداخت می کند.

آبونمان

مشتری یک هزینه ی مشخص را برای دسترسی واستفاده از یک محصول ویا سود بردن از یک سرویس می پردازد.

لست ویامنوی قیمت

یک قیمت ثابت که اغلب درون یک لیست یا کاتالوگ یافت می شود.

قیمت گذاری متغیر

وابسته به ویژگی خدمات

قیمت ها براساس پیکربندی سرویس است که تجمیع سرویس های مختلف را نیز در برمی گیرد.

وابسته به مشخصه مشتری

قیمت گذاری بر اساس ویژگی های هرمشتری انجام می شود.

وابسته به حجم درخواست

تفاوت درقیمت خدمات متناسب باحجم خریداری است.

مبتنی بر اندازه

قیمت نهایی به شدت به ارزیابی مشتری از ارزش خدمات بستگی دارد.

قیمت گذاری مبتنی بربازار

چانه زنی

قیمت به دست آمده به روابط قدرت موجود میان طرفین این تراکنش مالی بستگی دارد.

مدیریت بازده

قیمت بر پایه مدل سازی بلادرنگ وپیش بینی رفتار تقاضا محاسبه می شود که بهترین سیاست قیمت گذاری برای بهینه سازی سودمی باشد.

حراج ومزایده

قیمت ها براساس پیشنهاد افزایشی خریداران مشخص می شود.

مزایده ی معکوس

قیمت ها براساس پیشنهاد کاهشی فروشنده ها مشخص می شود

بازارپویا

قیمت ها حاصل تجمیعی از قیمت ها ی ارائه شده توسط خریداران و فروشنده ها است که قیمت پیشنهادی خودرا اعلام کرده اند،اما نمی توانند به عنوان یک فروشنده ویا خریدارمنفردبرآن مؤثر باشند.

 

به نقل از کتاب اصول مجازی سازی و رایانش ابری (دکتر محمدرضا احمدی)

  • شرکت مدل سازان نرم افزار (مسنا)